Reklama
Mała Fatra Mała Fatra Mała Fatra
České PetroviceČeské PetroviceČeské Petrovice


Czeskie Petrowice (České Petrovice)

Kamera on-line Kamera on-line v pobliżu miejsca
Prognoza pogody Czeskie Petrowice Prognoza pogody Czeskie Petrowice


Gmina górska w dolnej części Gór Orlickich leżąca po obydwu stronach potoka Orliczka, który przy Pastwinach wlewa się do Dzikiej Orlicy. Jej wysokość porusza się pomiędzy 600 – 650 m n.p.m. Gmina ta powstała prawdopodobnie w 16. stuleciu, kiedy pierwszymi osiedlającymi byli drwale. Znajduje się tu także prosty budynek kościoła wiejskiego. Niedaleko Czeskich Petrowic na wierzchu Adam położona jest kaplica z roku 1821 oraz chata turystyczna. Z wierzchu nastala się przepiękny widok do Kladskiej niziny, czy na okoliczne góry Kralickiego Śnieżnika. W katastrze gminy znajduje się około 13 ciężkich piechotnych betonowych ostrokołów, jak również mnóstwo obiektów lekkiego fortu i małych twierdzy, resztek fortyfikacji granicznej Czechosłowacji. Wielka twierdza wojskowa (zestawienie kilku ciężkich obiektów) znajduje się na pagórku Adam nad wioską. Nowe przejście turystyczne do sąsiedniej Polski zostało otworzone na Adamie.
 
Widok do sąsiedniej Polski
 
Pagórek AdamReklama
Mała Fatra Mała Fatra Mała Fatra

TOPlist