Czeskie Góry » Góry Orlickie, Broumowsko » Czeskie Petrowice (České Petrovice)

Czeskie Petrowice (České Petrovice)

Gmina górska w dolnej części Gór Orlickich leżąca po obydwu stronach potoka Orliczka, który przy Pastwinach wlewa się do Dzikiej Orlicy. Jej wysokość porusza się pomiędzy 600 – 650 m n.p.m. Gmina ta powstała prawdopodobnie w 16. stuleciu, kiedy pierwszymi osiedlającymi byli drwale. Znajduje się tu także prosty budynek kościoła wiejskiego. Niedaleko Czeskich Petrowic na wierzchu Adam położona jest kaplica z roku 1821 oraz chata turystyczna. Z wierzchu nastala się przepiękny widok do Kladskiej niziny, czy na okoliczne góry Kralickiego Śnieżnika. W katastrze gminy znajduje się około 13 ciężkich piechotnych betonowych ostrokołów, jak również mnóstwo obiektów lekkiego fortu i małych twierdzy, resztek fortyfikacji granicznej Czechosłowacji. Wielka twierdza wojskowa (zestawienie kilku ciężkich obiektów) znajduje się na pagórku Adam nad wioską. Nowe przejście turystyczne do sąsiedniej Polski zostało otworzone na Adamie.
České Petrovice České Petrovice
České Petrovice
Kościół Kościół
Kościół
České Petrovice České Petrovice
České Petrovice
České Petrovice České Petrovice
České Petrovice
České Petrovice České Petrovice
České Petrovice
České Petrovice České Petrovice
České Petrovice
Widok do sąsiedniej Polski Widok do sąsiedniej Polski
Widok do sąsiedniej Polski
Pagórek Adam Pagórek Adam
Pagórek Adam